Paslaugos
`

UAB „Dialogus“ bendradarbiauja su didelę profesinę patirtį turinčiais aviacijos specialistais, aviacijos įmonėmis, aviacijos valdžios institucijomis, įvairiomis profesinėmis organizacijomis bei asociacijomis.
Tenkindami klientų poreikius, mes galime operatyviai suburti aukštos kvalifikacijos atitinkamos srities aviacijos specialistus (ekspertus) į darbo grupes, kad galėtume tinkamai vykdyti įvairiausius projektus aviacijos srityje bei padėti realizuoti sudėtingiausias Jūsų iškeltas užduotis (daugiau informacijos apie specialistus pateikta čia).

Pagrindinės mūsų veiklos gairės:

Konsultuojame, teikiame paslaugas, rengiame dokumentų projektus ir (arba) tarpininkaujame šiose srityse:

  • aviacijos saugumo užtikrinimas bei saugumo sistemų kūrimas bei diegimas
  • keleivių teisių apsauga bei pagalba ginant keleivio teisėtus interesus
  • aviacijos įmonių, aviacijos specialistų bei keleivių interesų atstovavimas valstybinėse institucijose
  • aviacijos įmonių veiklos auditas bei veiklos optimizavimas
  • oro vežėjo pažymėjimo ir licencijos oro susisiekimui vykdyti gavimas
  • įvairių sričių aviacijos mokymų organizavimas ir vykdymas