Privatumo politika
`

UAB “Dialogus” privatumo internete sąlygos taikomos visuose tinklalapiuose, esančiuose “dialogus.lt” adresu.

1. Bendrosios nuostatos

Šios privatumo sąlygos (toliau – Sąlygos) nustato pagrindinius principus bei tvarką, kuria remiantis interneto tinklalapiuose „dialogus.lt”, tvarkomi „dialogus.lt” lankytojų (fizinių/juridinių asmenų) (toliau vadinama – Jūs) asmens duomenys.
Interneto tinklalapiuose „dialogus.lt” Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis šių Sąlygų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno asmens, kuris apsilanko interneto tinklalapiuose „dialogus.lt” ir naudojasi paslaugomis per interneto tinklalapius „dialogus.lt”, konstitucinę teisę į privatumą. Mes galime rinkti ir panaudoti Jūsų asmens duomenis (pvz. vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitą Jūsų interneto tinklalapiuose „dialogus.lt ” tinklapiuose užklausų ar užsakymų formoje nurodytą informaciją) tam, kad atsakytume į Jūsų užklausą ar apdorotume užsakymą.

3. Ne asmeninių duomenų tvarkymas

Ne asmeniniai Jūsų duomenys, t.y. duomenys, susiję su Jūsų interneto tinklalapiuose „dialogus.lt” ir (arba) pasinaudojus „dialogus.lt ” užsakomomis paslaugomis, gali būti anonimiškai tvarkomi statistikos tikslais atliekant statistinius tyrimus. Bet kuriuo atveju, toks duomenų tvarkymas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. Mes pasiliekame teisę atskirais atvejais anonimišką statistinę informaciją perduoti trečiosioms šalims.

4. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Šiose Sąlygose nurodytais atvejais tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes pasiliekame teisę juos pateikti trečiosioms šalims tiktai remiantis šių Sąlygų 2 dalyje apibrėžtais tikslais ir tik tokia apimtimi, kiek būtina tiems tikslams pasiekti.
Mes neatskleisime trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų jokiais kitais atvejais nei nustatyta šiose Sąlygose, prieš tai negavusi išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes privalėsime tai padaryti.

5. Asmens duomenų saugumas

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis interneto tinklalapiuose „dialogus.lt ”, mes naudojamės saugiomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, kurios tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų.

6. Pranešimai

Jei turite pageidavimų ar pretenzijų, susijusių su „dialogus.lt ”, informuokite apie tai „dialogus.lt ” komandą.

7. Sutikimas

PATEIKDAMI SAVO ASMENS DUOMENIS Į TINKALAPIUS, JŪS SUTINKATE, KAD ŠIE DUOMENYS BŪTŲ TVARKOMI INTERNETO TINKLALAPIUOSE „dialogus.lt ” KAIP IŠDĖSTYTA ŠIOSE SĄLYGOSE.

8. Autorinės teisės

Draudžiama be UAB “Dialogus” leidimo naudoti ir platinti interneto tinklalapiuose dialogus.lt esančią tekstinę, grafinę ir garsinę  informaciją kitose interneto svetainėse bei žiniasklaidos priemonėse.

Pateikiamos informacijos autorinės teisės priklauso atitinkamiems fiziniams bei juridiniams asmenims, kaip nurodyta šalia tekstinės ir grafinės informacijos. Teisės į informaciją, prie kurios nėra nuorodos į trečiųjų šalių autorines teises, priklauso UAB “Dialogus”.

Nors UAB “Dialogus” deda visas pastangas, kad šiuose interneto tinklalapiuose publikuojama informacija atitiktų tikrovę ir nebūtų pasenusi ar iškraipyta, bendrovė neatsako už internete pateikiamos informacijos naujumą, tikslumą ir padarinius, kurie gali kilti dėl naudojimosi svetainėje dialogus.lt pateikta informacija.

9. Sąlygų keitimas

Mes turime teisę iš dalies arba pilnai keisti šias Sąlygas pranešdami apie tai Jums interneto tinklalapyje http://www.dialogus.lt/  ir (arba) Jūsų nurodytu elektroniniu pašto adresu. Jei Jūs naudositės interneto tinklalapiais „dialogus.lt” po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad Jūs su jais sutinkate.

10. Baigiamosios nuostatos

Šioms Sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.