Darbo jėgos nuoma
`

Darbuotojų nuoma – tai viena iš darbo organizavimo formų, kurios dėka tolygiau paskirstoma darbo jėga bei efektyviau panaudojamos darbdavių lėšos.

Ilgą laiką darbo nuoma Lietuvoje nebuvo reglamentuota. 2011 m. gruodžio 1 d. įsigaliojo Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymas (toliau Įstatymas) ir atitinkami Darbo kodekso pakeitimai. Įstatymas reglamentuoja darbo santykių tarp darbuotojų ir laikino įdarbinimo įmonių ypatumus, šiuose teisiniuose santykiuose dalyvaujančių asmenų teises ir pareigas. Pagal laikinojo įdarbinimo darbo sutartį laikinasis darbuotojas įsipareigos sutartyje nurodytas darbo funkcijas atlikti laikinojo įdarbinimo įmonės nurodyto asmens naudai, laikydamasis pastarojo nustatytos darbo tvarkos, o laikinojo įdarbinimo įmonė įsipareigos tokiam darbuotojui mokėti sulygtą darbo užmokestį.

Darbuotojų nuomos privalumai:

  • nedidinamas darbuotojų skaičius
  • tiksliai kontroliuojamas įmonės biudžetas (lengvai apskaičiuojama paslaugos kaina pagal sutartį)
  • įmonės efektyvumo sumažėjimo atostogų metu išvengimas
  • negaištamas laikas personalo paieškai, jo administravimui ir darbo priemonių užtikrinimui
  • Jūs nesiblaškote ties mažais dalykais, o koncentruojatės ties svarbiausiais – kad verslas klestėtų ir rezultatai būtų puikūs!

Šiuo metu UAB „Dialogus“ gali pasiūlyti:

  • aviacijos saugumo vadovų, atitinkančių Nacionalinės Civilinės Aviacijos Saugumo Mokymų Programos (NCASMP) nustatytus reikalavimus aviacijos saugumo vadovui, darbo jėgos nuomą
  • kokybės vadovų, atitinkančių EU-OPS reikalavimus ir priimtinų Civilės aviacijos administracijos (CAA), darbo jėgos nuomą
  • oro transporto keleivių skundų (pretenzijų) nagrinėjimo ir vertinimo specialistus
  • pavojingų krovinių (DGR) vežimo oro transportu  vadybininkų darbo jėgos nuomą

Darbuotojas išnuomojamas pasirašant darbo jėgos nuomos sutartį, todėl mes prisiimame vykdyti tokius darbdavio įsipareigojimus kaip atlyginimo mokėjimas, darbuotojo pakeitimas, rūpinimasis atostogomis, darbo vieta, laikas, kvalifikacijos kėlimas.

Darbo jėgos nuoma ypač aktuali įmonėms, kuriose funkcijas gali vykdyti nepilną darbo dieną dirbantys darbuotojai, kuriems keliami ypatingai aukšti ar specifiniai kvalifikaciniai reikalavimai ir dėl to įmonėms sudėtinga ir brangu nuolat įdarbinti tokį specialistą.