DGR mokymai
`

UAB “Dialogus” organizuojami pavojingų krovinių (DGR) vežimo oro transportu kursai skirti  orlaivio įgulos nariams, skrydžio įgulos nariams bei orlaivio krovą planuojantiems ir prižiūrintiems darbuotojams ir aviacijos saugumo darbuotojams, kurie atlieka keleivių ir jų bagažo, krovinių, pašto, atsargų patikrinimą.

Civilinės aviacijos administracija patvirtino UAB “Dialogus” kaip ūkio subjektą, turintį teisę vykdyti pavojingų krovinių vežimo oro transportu mokymus nuotoliniu būdu.

Esant pageidavimui, DGR mokymus galime suorganizuoti Jūsų įmonėje ar Dialogus auditorijoje.

Dialogus suteikta teisė mokyti šių kategorijų asmenis:

  • IX kategorija – keleivius aptarnaujantys darbuotojai
  • X kategorija – skrydžio įgulos nariai, orlaivio krovos planuotojai ir ją prižiūrintys (kontroliuojantys) darbuotojai
  • XI kategorija – orlaivio įgulos nariai (išskyrus skrydžio įgulos narius)
  • XII kategorija – aviacijos saugumo darbuotojai, atliekantys keleivių ir jų bagažo, krovinių, pašto, atsargų patikrinimą